We have been notified that families from our school will be affected by the Newport Marathon which takes place on Sunday 29th 2018. We have some important details regarding road closures and alternative parking.

Residential Letter and Map

IMPORTANT INFORMATION: ALTERNATIVE PARKING

On Sunday 29th April 2018 the inaugural ABP Newport Wales Marathon & 10K will welcome over 10,000
runners and 30,000 spectators to the streets of Newport and surrounding countryside.

To facilitate the event a series of road closures will be in place on the day including East Docks Road/Usk
Way between 07:00 and 16:15, at latest.

Vehicle movement from East Docks Road is possible at ALL Times however only via Usk Way (Blaina Wharf
Pub end) and Eastbound onto the A48/SDR. During this period NO return access into East Docks Road via
vehicle will be possible.

Pedestrian access and movement will be possible throughout the event.

The Marathon & 10K start and finish is located on Usk Way, along with a range of entertainment and
activities to get involved with. We apologise for the disruption and hope that you will take the opportunity
to come out and support the event and enjoy race day atmosphere, but if you have any queries you can
contact us at newportwales@run4wales.org / 02921 660790. For more information about the event please
visit www.newportwalesmarathon.co.uk

 

GWYBODAETH BWYSIG: TREFNIADAU PARCIO AMGEN
Ddydd Sul 29 Ebrill 2018, bydd Marathon a 10K cyntaf ABP Cymru Casnewydd yn croesawu dros 10,000 o
redwyr a 30,000 o wylwyr i strydoedd Casnewydd a’r ardal wledig gyfagos.

Er hwylustod y digwyddiad bydd nifer o ffyrdd ar gau ar y diwrnod, gan gynnwys Heol East Docks/Ffordd
Wysg rhwng 07:00 a 16.15, ar yr hwyraf.

Mae’n bosib i symud cerbydau o Heol East Docks O HYD, er hynny dim ond trwy Ffordd Wysg (Ochr Tafarn
Balaina Wharf) a tua’r dwyrain i’r A48/SDR. Yn ystod y cyfnod yma NI FYDD modd dychwelyd drwy Heol East
Docks gyda cherbyd.

Mynediad ar droed yn unig yn ystod y digwyddiad.

Lleolir dechrau a diwedd y Marathon a’r 10K a’r Ffordd Wysg, ynghŷd ag amrywiaeth o adloniant a
gweithgareddau i bawb. Rydyn ni’n ymddiheuro am yr amhariad ac yn gobeithio cymerwch chi’r cyfle i ddod i
gefnogi’r digwyddiad. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni ar
newportwales@run4wales.org / 02921 660790. I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i
http://newportwalesmarathon.co.uk/marathon-abp-casnewydd-cymru/

Leave a Comment